Fixade en lucka så man kommer åt elkopplingarna bakom skafferiet. Kan vara bra ifall micron går sönder. Blev rätt bra! :)